Förstudier om förskolan och om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR9

Förstudier om

–Förskolan

–Utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-81-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR9

Förord

Riksdagens olika utskott har en viktig uppgift att fylla då det gäller att följa upp och utvärdera beslutade reformer och satsade resurser. Utbildningsutskottet har under riksmötet 2012/13 genomfört en rad aktiviteter rörande uppföljning och utvärdering. I denna rapport publiceras två rapporter som har utarbetats inom ramen för detta arbete. Rapporterna har syftat till att fördjupa utskottets kunskap inom områdena förskolan och utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande. Under hösten 2012 genomförde utbildningsutskottet även en uppföljning av resultatredovisningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida