Frågeinstituten som kontrollinstrument: Fyra underlagsrapporter

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR6

Frågeinstituten som kontrollinstrument: Fyra underlagsrapporter

Frågeinstituten som kontrollinstrument

Fyra underlagsrapporter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-31-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR6

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.........................................................................................

3

De svenska frågeinstitutens framväxt och reglering med en

internationell utblick ........................................................................................

7

1

Inledning .......................................................................................................

8

2

De sista åren med ståndsriksdagen................................................................

9

3

De
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida