Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Del 2

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR10 Del 2, bilagor

Del 2, bilagor
rfr 2012/13 RFR10 d2

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan

Del 2

Bilagor

2012/13:RFR10

BILAGA 1

Litteratursökning

Litteratursökningar genomfördes databaserna Campbell Library, Cochrane Library, Eric, Oxford Journals, Sage Journals, Science Direct, Social Ser- vices Abstracts, Sociological Abstracts, PsykINFO och PubMed under
mars–maj
månad 2012. Huvudsakliga söktermer som användes var imple- mentation, dissemination och diffusion. Där så var möjligt användes sökter- merna i trunkerad form och sökningen begränsades till översikter eller sys- tematiska översikter.

Sökning gjordes också i Web of Science (Science Citation Index, Social Sciences Citation Index och Art and Humanities Citation Index) i oktober 2012 för att identifiera arbeten som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida