Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde 2016

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR15

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde 2016

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-57-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR15

Förord

Som ett led i civilutskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor beslutade utskottet den 26 januari 2016 att göra en uppdatering av en tidigare genomförd inventering av forskning inom utskottets beredningsområde. Inventeringen syftar till att ge utskottet en bild av pågående eller nyligen avslutad svensk forskning inom civilutskottets beredningsområde. Mot denna bakgrund har utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning på uppdrag av civilutskottet tagit fram denna inventering.

Underlaget har tagits fram av forskningssekreteraren Lars Eriksson med hjälp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida