Inventering av skatteforskare 2013

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR7

Inventering av skatteforskare 2013

ISSN
1653-0942

978-91-86673-68-0
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR7

Förord

Riksdagen har beslutat om riktlinjer för utskottens arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Enligt riktlinjerna ska utskotten bl.a. utveckla mer systematiska kontakter med forskningsvärlden. Utskottskanslierna förutsätts bl.a. bygga upp direkta kontakter med forskare och annan expertis. För att utveckla kontakterna med forskare inom skatteområdet har skatteutskottet låtit utföra flera inventeringar av pågående forskning med skatteanknytning vid svenska universitet och högskolor (2007 och 2009).

Därefter har flera projekt tillkommit, bl.a. som ett resultat av de olika utlysningarna av skatteforskningsprogram som gjorts av Riksbankens Jubileumsfond
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida