Konstitutionella kontrollfunktioner

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR14

Konstitutionella kontrollfunktioner

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-66-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR14

Förord

Det åligger riksdagens konstitutionsutskott att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Uppgiften är en hävdvunnen del av kontrollmakten. Den är kortfattat reglerad i 1974 års regeringsform.

Granskningens verkningar kan vara betydande, både för enskilda statsråd och för utvecklingen av praxis i regeringsarbetet. Det är alltså viktigt hur den utförs. Utvecklingen har inte heller stått stilla sedan de nu gällande förutsättningarna för granskningen lades fast i grundlagen. Konstitutionsutskottet inledde under hösten 2007 ett arbete med överväganden om formerna för granskningen och granskningens konstitutionella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida