Kultur som kreativ tillväxtkraft

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR10 Kulturutskottets offentliga utfrågning

Kulturutskottets offentliga utfrågning
Kulturutskottets offentliga utfrågning

om kultur som kreativ tillväxtkraft

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-60-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2008/09:RFR10

Förord

Kulturutskottet beslutade under hösten 2008 att ta initiativ till ett forsknings- och framtidsseminarium på temat kultur som kreativ tillväxtkraft. Seminariet genomfördes den 2 april 2009. Syftet med seminariet var att belysa några centrala frågeställningar inom området, såsom vad begreppet kreativa näringar står för och vilken betydelse detta samhällsfenomen har för ekonomin och tillväxten.

Till seminariet inbjöds forskare och experter inom området. Följande person medverkade: Arne Ruth, publicist, Emma Stenström, forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm samt gästprofessor på Konstfack,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida