Mogen eller övermogen? - arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium om erfaren arbetskraft

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR12

Mogen eller övermogen?

– arbetsmarknadsutskottets offentliga seminarium om erfaren arbetskraft

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-84-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR12

Förord

Arbetsmarknadsutskottet anordnade den 21 mars 2013 ett offentligt seminarium om erfaren arbetskraft. En väl fungerande arbetsmarknad för erfaren arbetskraft är central för att möta den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning och färre människor i arbetslivet. Insatser på arbetsmiljöområdet är viktigt för att minska risken för att människor inte ska kunna arbeta ett helt arbetsliv. Seminariet behandlade bl.a. frågor om vad som händer i arbetslivet efter 55 års ålder och vad politiken kan göra för att skapa förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida