Näringslivets självregleringsorgan - utvecklingen sedan 2003

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR12

Näringslivets självregleringsorgan

– utvecklingen sedan 2003

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-90-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010

2009/10:RFR12

Förord

Civilutskottet beslutade den 15 december 2009 att ge utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i uppdrag att uppdatera en kartläggning som dåvarande lagutskottet lät genomföra av de självregleringsorgan som har inrättats av näringslivet (2003/04:URD5). Arbetet utgör en del i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

Uppdraget har utförts av utvärderaren Gün Sahin vid utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst. I arbetet har även praktikanten Josefin Edström deltagit.

I följande rapport redovisas resultatet av arbetet.

Stockholm i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida