Näringsutskottets offentliga utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR17

Näringsutskottets offentliga utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-79-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR17

Förord

Den 25 april 2013 anordnade näringsutskottet en offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Syftet var bl.a. att belysa det pågående arbetet i regeringens utredning om FossilFri Fordonstrafik
(FFF-utredningen,
dir. N 2012:05), utvecklingen av framtidens drivmedel, vilka styrmedel som krävs för att ha en långsiktig produktion av dessa drivmedel samt den pågående utvecklingen av fossilbränsleoberoende fordon och att lyfta frågan om huruvida målet om en fossiloberoende fordonsflotta kommer att nås. Vid utfrågningen medverkade

Anna-Karin
Hatt, it- och energiminister

Håkan Johansson,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida