Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 8 november 2018

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR1

Offentlig utfrågning

om den aktuella penningpolitiken

den 8 november 2018

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-61-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2018/19:RFR1

Förord

Finansutskottet bjöd den 8 november 2018 in till en offentlig utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. I det följande redovisas en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2018/19:RFR1

Program

Datum: Torsdagen den 8 november 2018

Tid:09.00–11.00

Inledning:

Finansutskottets ordförande Elisabeth Svantesson hälsar välkommen

Kl.
9.00–9.10

Riksbankschef Stefan Ingves

Kl.
9.10–9.15

Vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida