Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 6 mars 2018

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR12

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 6 mars 2018

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-47-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR12

Förord

Finansutskottet bjöd den 6 mars 2018 in till en offentlig utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson. I det följande redovisas en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2017/18:RFR12

Program

Datum: Tisdagen den 6 mars 2018

Tid:
09.00-11.00

Inledning:

Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson hälsar välkommen

Kl.
09.00-09.10

Riksbankschef Stefan Ingves

Kl.
09.10-09.15

Vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida