Offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion (2006/07:RFR5)

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR5

Offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-88398-86-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

2006/07:RFR5

Småskalig livsmedelsproduktion

Under riksmötet 2004/05 genomförde miljö- och jordbruksutskottet inom politikområdet Livsmedelspolitik en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Uppföljningen genomfördes av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Resultatet presenterades i oktober 2005 i rapporten En fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion – En uppföljning (2005/06:RFR3).

Miljö- och jordbruksutskottet anordnade den 17 april 2007 en offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion.

Utfrågningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida