Offentlig utfrågning om framtidens spelpolitik

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR7

Offentlig utfrågning om framtidens spelpolitik

ISSN
1653-0942

978-91-88607-18-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2017/18:RFR7

Förord

Kulturutskottet ordnade torsdagen den 7 december 2017 en offentlig utfrågning om framtidens spelpolitik. Syftet var att få underlag inför fortsatta diskussioner om framtidens spelpolitik.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckning som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i januari 2018

Olof Lavesson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef

3

2017/18:RFR7

Program

Dag: Torsdagen den 7 december 2017

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Riksdagen, Andrakammarsalen

9.30Kaffe

10.00Inledning

Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande

Framtidens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida