Offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR3

Offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-93-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2012/13:RFR3

Förord

Kulturutskottet anordnade den 7 juni 2012 en offentlig utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet. Syftet med utfrågningen var att få information om hur olika kulturmyndigheter och kulturinstitutioner arbetar med att integrera ett internationellt perspektiv i sin verksamhet samt också att få olika exempel på hur internationellt arbete bedrivs.

I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid utfrågningen.

Stockholm i oktober 2012

Gunilla Carlsson

Ann Aurén

Kulturutskottets ordförande

Kanslichef

3

2012/13:RFR3

Offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida