Offentlig utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning - en uppföljning och utvärdering

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR9

Offentlig utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning –

en uppföljning och utvärdering

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-22-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR9

Förord

Arbetsmarknadsutskottet höll den 25 januari 2018 en offentlig utfrågning i riksdagen om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. Till utfrågningen inbjöds företrädare för regeringen, myndigheter och organisationer.

Utfrågningen föregicks av en uppföljning och utvärdering beslutad av arbetsmarknadsutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp, Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning (2017/18:RFR2).

I det följande redovisas programmet för utfrågningen, en sammanfattning av rapporten och en utskrift av de stenografiska uppteckningarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida