Offentliga utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP)

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR16

Offentliga utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP)

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-27-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR16

Förord

Näringsutskottet och utrikesutskottet kallade den 23 april 2015 till en öppen utfrågning i riksdagen om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP). Till utfrågningen inbjöds företrädare för regeringen, myndigheter, organisationer och företag för att ge sin syn på handelsavtalets möjligheter och utmaningar. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

Stockholm i juni 2015

Jennie Nilsson (S)

Karin Enström (M)

Näringsutskottets ordförande

Utrikesutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida