Om krisen eller kriget kommer - en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3

Om krisen eller kriget kommer

– en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

Huvudrapport

ISSN
1653-0942

978-91-87541-32-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2015/16:RFR3

Förord

Försvarsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att följa upp sina uttalanden om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

Syftet med en uppföljning är att kartlägga och analysera vad som görs på området och på så sätt bidra till en fördjupad diskussion i ämnet. Uppföljningen berör frågor om hur information förmedlas och vilken information som centrala, regionala och lokala aktörer ger till allmänheten om den enskildes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.