Om krisen eller kriget kommer - en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap (bilagor)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3

Om krisen eller kriget kommer

–en
uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

Bilagor

ISSN
1653-0942

978-91-87541-32-2
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2015/16:RFR3

Innehållsförteckning

Bilaga 1

Kartläggning.....................................................................................

4

Bilaga 2

Undersökta kommuner ...................................................................

75

Bilaga 3

Frågor till aktörer............................................................................

76

3

2015/16:RFR3

BILAGA 1

Kartläggning

Informationssatsningar på central nivå

MSB är huvudaktören när det gäller informationssatsningar på central nivå. MSB har utvecklat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.