Öppen utfrågning den 3 maj 2018 om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR17

Öppen utfrågning den 3 maj 2018 om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-52-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2

2017/18:RFR17

Förord

Den 3 maj 2018 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2017. Riksbankens hela direktion medverkade samt de två opponenterna Fredrik NG Andersson från Lunds universitet och Anna Breman från Swedbank. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska anteckningarna och de bilder som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2017/18:RFR17

Program

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018

Tid: Kl.
10.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen

Inbjudna:

Riksbankens direktion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida