Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 24 september 2019

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR1

Öppen utfrågning om den aktuella

penningpolitiken den 24 september 2019

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-86-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2019/20:RFR1

Förord

Den 24 september 2019 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningarna som gjordes vid utfrågningen och bilderna som föredragshållarna visade under sina presentationer.

3

2019/20:RFR1

Program för finansutskottets offentliga utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Datum: Tisdagen den 24 september 2019

Tid:
9.30–11.00

Plats: Skandiasalen

Inbjudna:

Stefan Ingves, riksbankschef

Per
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida