Öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 5 februari 2019 Tio år efter finanskrisen - är regelverken effektiva?

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR2

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 5 februari 2019 Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-62-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2018/19:RFR2

Förord

Finansutskottet bjöd den 5 februari 2019 in till en öppen utfrågning i riksdagen om finansiell stabilitet med Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, Hans Lindblad, riksgäldsdirektör, Stefan Ingves, riksbankschef, Per Bo- lund, finansmarknadsminister och Johanna Lybeck Lilja, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet, i dag strategisk rådgivare på Nordea. I det följande redovisas en utskrift av de stenografiska uppteckningarna som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2018/19:RFR2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida