Öppet seminarium om riksdagens mål- och resultatstyrning: vilka mål, vilka resultat?

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR7

Öppet seminarium om riksdagens mål- och resultatstyrning: vilka mål, vilka resultat?

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-89-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR7

Program

Sex riksdagsutskott inbjöd i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond till seminarium i Förstakammarsalen torsdagen den 24 januari 2013 kl. 9.30.

För 25 år sedan beslöt riksdagen att införa mål- och resultatstyrning i staten. Sedan dess har regeringarna experimenterat med olika upplägg.

I budgeten föreslås numera ett eller flera mål för 27 olika utgiftsområden. Det redovisas också resultat, men det finns många frågor kring metoden:

Hänger målen ihop?

Vilken vägledning ger de åt myndigheterna?

Går de att uppnå?

Går de att utvärdera?

Hur mäter man resultaten, och när?

Riksbankens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida