Rapporter från utbildningsutskottet

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR12

Rapporter från utbildningsutskottet

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-95-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012

2011/12:RFR12

Förord

Uppföljning och utvärdering av reformer och satsade resurser ger förutsättningar för välgrundade politiska beslut. Riksdagens utskott har en viktig uppgift att fylla på detta område. Utbildningsutskottet har under riksmötet 2011/12 genomfört en rad aktiviteter som rör uppföljning och utvärdering. I denna skrift publiceras rapporter som har utarbetats inom ramen för detta arbete. De har syftat till att fördjupa utskottets kunskap inom angelägna områden såsom utbildningsvetenskaplig forskning och breddad rekrytering till högskolan.

Rapporten om utbildningsvetenskaplig forskning har dessutom gett upphov till en fördjupad studie om hur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida