Seminarium om livslångt lärande

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR2

Seminarium om livslångt lärande

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-98-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019

2019/20:RFR2

Förord

Den 26 september 2019 anordnade utbildningsutskottet ett seminarium i riksdagen på temat Det livslånga lärandet. Seminariets frågeställningar fokuserade på hur de övergripande behoven av kompetens och kompetensförsörjning ser ut i Sverige och vad som behövs för att behoven ska kunna tillgodoses. I seminariet deltog representanter från myndigheter, aktuella utredningar, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer samt forskare.

I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid seminariet och de bilder som talarna visade under sina presentationer.

Stockholm i november 2019

Gunilla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida