Seminarium om samhällsekonomiska analyser

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR8

Seminarium om samhällsekonomiska analyser

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-12-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR8

Förord

Trafikutskottet har tagit fram rapporten Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling. Samhällsekonomiska analyser är metoder för att beräkna eller beskriva positiva och negativa effekter av olika åtgärdsförslag. Analyserna fungerar ofta som beslutsunderlag inom transportsektorn. Det senaste dryga decenniet har man försökt hitta sätt att få in hållbarhetsperspektivet i ekonomiska analyser. Med anledning av detta anordnade utskottet i februari 2015 ett seminarium i syfte att inhämta ytterligare kunskap i frågan. Vid hearingen medverkade

Jonas Eliasson professor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida