Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR24

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-10-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR24

Förord

Riksdagens skatteutskott anordnade den 1 juni 2017 ett seminarium för att diskutera skatters betydelse som drivkraft för företags lokalisering. Vid seminariet presenterade representanter från intresseorganisationer, företag och forskare sina erfarenheter, åsikter och sin forskning kring vilken betydelse olika skatter har för företags beslut att förlägga verksamhet inom Sverige eller utanför.

De inbjudna talarna var Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, Jon Tillegård, utredare vid Unionen, Sandro Scocco, chefsekonom på Arena idé, Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, Björn Nordgren, skattechef vid General
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida