Skatteutskottets offentliga utfrågning om de svenska skattebaserna och internationaliseringen den 18 februari 2003

urd 2002/03:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN

2002/03:URD1

SKATTEUTSKOTTET

Skatteutskottets offentliga utfrågning om de svenska skattebaserna

och internationaliseringen den 18 februari 2003

RIKSDAGENS SKATTEUTSKOTT

Skatteutskottet anordnade den 18 februari 2003 en offentlig utfrågning om de svenska skattebaserna och internationaliseringen. Syftet var att med utgångspunkt i Skattebasutredningens förslag i betänkande SOU 2003:47 Våra skatter? få utredarens, skatteförvaltningens och näringslivets syn på hur skattesystemet bör utformas på en avreglerad och internationaliserad marknad. Ut- skottet bedömer att vad som sades under utfrågningen är av så allmänt intresse att det bör göras tillgängligt för en vidare krets. Därför publiceras här en utskrift av utfrågningen.

Stockholm i april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida