Skatteutskottets offentliga utfrågning om integrationen i Öresundsregionen den 19 februari 2002

urd 2001/02:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN

2001/02:URD2

SKATTEUTSKOTTET

Skatteutskottets offentliga utfrågning om integrationen i Öresundsregionen Den 19 februari 2002

RIKSDAGENS SKATTEUTSKOTT

Skatteutskottet anordnade den 19 februari 2002 en offentlig utfrågning om integrationen i Öresundsregionen. Avsikten var att få dels en allmän orientering om utvecklingen i fråga om arbetsmarknaden, flyttningsströmmar, socialförsäkringsfrågor m.m., dels information om aktuella skattefrågor i relationerna mellan Danmark och Sverige med inriktning på integrationsproblematiken i regionen. Utskottet bedömer att vad som sades under utfrågningen är av så allmänt intresse att det bör göras tillgängligt för en vidare krets. Därför publiceras här en utskrift av utfrågningen.

Stockholm i april 2002

Arne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida