Socialutskottets offentliga utfrågning på temat hiv/aids torsdagen den 15 februari 2007

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR9

Socialutskottets offentliga utfrågning på temat hiv/aids

torsdagen den 15 februari 2007

Omtryck

Ersätter tidigare utgiven rapport 2006/07:URF4

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-19-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

2006/07:RFR9

Riksdagens socialutskott

Socialutskottet anordnade den 15 februari 2007 en offentlig utfrågning på temat hiv/aids.

Utfrågningen avsåg att belysa smittsituationen ur ett internationellt, europeiskt respektive nationellt perspektiv. Vidare önskade utskottet genom utfrågningen få följande frågeställningar belysta.

•Hur fungerar det att leva med hiv/aids?

•Vilken beredskap finns det inom hälso- och sjukvården, arbetslivet, skolan m.m. för att möta denna grupp människor?

•Hur ser bemötandet ut?

Sveriges arbete mot hiv/aids
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida