Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om icke smittsamma sjukdomar - ett ökande hot globalt och i Sverige (onsdagen den 4 december 2013)

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR13

Socialutskottets öppna kunskapsseminarium om icke smittsamma sjukdomar – ett ökande hot globalt och i Sverige (onsdagen den 4 december 2013)

ISSN
1653-0942

978-91-86673-63-5
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR13

Förord

Den 4 december 2013 anordnade socialutskottet ett öppet kunskapsseminarium om icke smittsamma sjukdomar – ett ökande hot globalt och i Sverige.

FN:s initiativ mot gruppen av s.k. icke smittsamma sjukdomar globalt är också Sveriges problem. Allt fler dödsfall orsakas av de fyra sjukdomsgrupperna cancer,
hjärt-kärlsjukdom,
diabetes och kronisk lungsjukdom. Dessa tillstånd orsakas till stor del av fyra livsstilsfaktorer: tobaksrökning, skadligt alkoholbruk, olämplig kost och fysisk inaktivitet – alla till stor del påverkbara genom olika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida