Socialutskottets öppna seminarium om folkhälsofrågor onsdagen den 27 mars 2013

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR11

Socialutskottets öppna seminarium om folkhälsofrågor onsdagen den 27 mars 2013

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-83-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR11

Förord

Socialutskottet anordnade den 27 mars 2013 ett öppet seminarium om folkhälsofrågor. Särskilt fokus låg på presentation av den slutrapport som kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, den s.k. Malmökommissionen, nyligen hade lämnat. Seminariet avsåg att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

I denna rapport publiceras en stenografutskrift av seminariet. De bilder som visades vid seminariet och programmet finns i bilagor till rapporten.

Stockholm i maj 2013

Anders W Jonsson

Ordförande

Monica Dohnhammar

Kanslichef

3

2012/13:RFR11

Socialutskottets öppna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida