Statens finansiering av teknisk FoU

urd 1997/98:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN

1997/98:URD4

NÄRINGSUTSKOTTET

Statens finansiering av teknisk FoU

RIKSDAGENS NÄRINGSUTSKOTT

På uppdrag av utskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor (NUR) har en uppföljning gjorts av i vilken utsträckning de neddragningar som genomförts på Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) vad avser stödet till teknisk forskning och utveckling har täckts upp av stöd från Stiftelsen för strategisk forskning och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. I studien redovisas också uppgifter om industriforskningens roll inom dessa forskningsstiftelsers verksamhet. Innehållet i rapporten föredrogs för utskottet i april 1998.

Eftersom rapporten bedöms ha ett allmänt intresse publiceras denna i rapportserien Utredningar från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida