Svenska fiskbestånd med framtidsfokus

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR2

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning som bygger på rapportens tre delar:

-Litteratursammanställningen av vetenskapliga artiklar och rapporter

-Dokumentation av ett offentligt seminarium

-Dokumentation av en dags scenarioverkstad.

Omvärldsfaktorer

Reglering av fisket är avgörande för beståndens framtid men även omvärldsfaktorer kan påverka deras tillväxt och utbredning. Inflöden av salt och syrerikt vatten från Nordsjön, klimatförändringar (på lång sikt) och introduktion av främmande arter är några av de omvärldsfaktorer som kan spela en viktig roll för fiskbestånden.

Saltvattensinflöden

Ihållande och kraftfulla västvindar kan leda till stora inflöden av salt och syrerikt vatten till Östersjön. Trots att inflödena ofta bara handlar om ca 1 % av Östersjöns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida