Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR1

Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-85943-77-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2009/10:RFR1

Förord

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott genomförde 2005 en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Uppföljningen genomfördes av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp och resultaten av uppföljningen publicerades i en rapport hösten 2005. Miljö- och jordbruksutskottet behandlade därefter rapporten i ett betänkande om småskalig livsmedelsförädling i februari 2006, och i mars 2006 godkände riksdagen vad utskottet kommit fram till med anledning av uppföljningen.

Den 2 april 2009 beslutade utskottet att på nytt följa upp resultat och konsekvenser av statens insatser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida