Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om PISA-undersökningen

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR12

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om
PISA-undersökningen

ISSN
1653-0942

978-91-86673-62-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR12

Förord

Utbildningsutskottet kallade den 18 februari 2014 experter från OECD, Skolverket och Stockholms universitet till en öppen utfrågning i riksdagen för att analysera den senaste
PISA-undersökningens
resultat ur både internationell och svensk synvinkel.

I det följande redovisas programmet, en utskrift av den stenografiska uppteckningen från utfrågningen, bildpresentationer från utfrågningen och skriftliga bidrag med analys och åtgärdsförslag från inbjudna organisationer.

Stockholm i mars 2014

Tomas Tobé

Cecilia Nordling

Utbildningsutskottets ordförande

Kanslichef

3

2013/14:RFR12

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida