Var går gränsen för den konstnärliga friheten? (2006/07:RFR6)

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR6

Kulturutskottets offentliga utfrågning på temat

Var går gränsen för den konstnärliga friheten?

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-85050-99-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007

2006/07:RFR6

Förord

Var går gränsen för den konstnärliga friheten? Frågan ställdes av kulturutskottet den 29 mars 2007 till fem särskilt inbjudna föredragshållare som företrädde olika kulturområden. Utifrån sin samlade rika erfarenhet kunde de fem belysa frågeställningen med en rad lärorika exempel.

Det visade sig – inte helt oväntat – att gränsen för den konstnärliga friheten inte är given en gång för alla utan att den i stället flyttar sig i olika riktningar över tiden. I dag lockas man kanske att dra på smilbanden åt moraliserande bibliotekarier som en gång placerade ”osedliga” böcker i ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida