Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse 2019/20:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelse

2019/20:JO1

Justitieombudsmännens

ämbetsberättelse

1

ISSN
0282-0560

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

2 0 1 9 /2 0 J O1

Innehåll

Till riksdagen .....................................................................

12

1. Organisation m.m. .....................................................................

12

2. Verksamheten ............................................................................

12

3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina

iakttagelser inom respektive ansvarsområde..............................

15

4. JO:s
Opcat-verksamhet..............................................................

39

5. Internationellt samarbete ...........................................................

47

6.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Bordlagd: 2019-11-13 Hänvisad: 2019-11-14 Motionstid slutar: 2019-11-28