Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2018

Redogörelse 2018/19:RS2

Sammanfattning

Frågor i fokus under 2018 har bland annat handlat om utökat samarbete mellan medlemsparlamenten i Medelhavsländerna och Europa för att bekämpa terrorism och våldsam extremism, vilket var huvudtemat för den årliga församlingssessionen i Kairo, Egypten, den
28–29
april, som riksdagens
PA-UfM-delegation
deltog i. De permanenta utskotten har bland annat behandlat frågor kopplade till internationellt samarbete inom migration och flyktingfrågor. Den digitala revolutionens möjligheter för utbildning och nya arbetstillfällen har varit andra teman. I samband med sessionen i Kairo överlämnades ordförandeskapet för församlingen från Egypten till Europaparlamentet.

I anslutning till sessionen deltog också den svenska
PA-UfM-delegationen
i ett studiebesöksprogram samordnat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Bordlagd: 2019-02-15 Hänvisad: 2019-02-26 Motionstid slutar: 2019-03-04