Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2018

Redogörelse 2018/19:RS3

Sammanfattning

IPU har numera 178 nationella parlament som medlemmar. Frågor i fokus under 2018 har bland annat handlat om FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt inom området för migration och flyktingskydd, och hur det interparlamentariska samarbetet kring migrationsstyrning kan stärkas.

Att öka kvinnors deltagande i politiken har varit ett framträdande tema, ett annat har berört nedrustnings- och
icke-spridningsfrågor.

Riksdagens
IPU-delegation
har också initierat två resolutionsförslag under året – det ena om bekämpandet av sexuellt våld i FN:s fredsbevarande insatser, det andra om sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor med koppling till
metoo-rörelsen.

Ytterligare frågor som IPU har behandlat under året har varit parlamentariskt ledarskap inom forskning, innovation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Bordlagd: 2019-02-15 Hänvisad: 2019-02-26 Motionstid slutar: 2019-03-04