Riksdagens Skrifvelse N:o 125

Riksdagsskrivelse 1897:125

10

Riksdagens Skrifvelse N:o 125.

N:o 125.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1897.
Andra Kammaren den 18

Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken med öfverlemnande
af bankoreglementet.

(Bankoutskottets utlåtande n:is 6 och 14.)

Till fullmägtige i riksbanken.

Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af riksbanken,
som bankoutskottet på grund af de vid innevarande riksdag fattade
beslut och jemlikt § 8 i den för utskottet gällande instruktion sammanfattat
och utfärdat, varder tillika med gällande aflöningsstat för riksbanken
härmed till herrar fullmägtige öfverlemnadt.

Stockholm den 18. maj 1897.