Riksdagens skrivelse Nr 288

Riksdagsskrivelse 1914:288 - b

- b

28

Riksdagens skrivelse Nr 288.

Nr 288.

Uppläst och godkänd i första kammaren den 38 september 1914.
» * » i andra kammaren den 28 september 1914.

Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av ny
riksstat.

(Statsutskottets memorial nr 114.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1915 och intill dess ny statsreglering
vidtager, får riksdagen härmed överlämna.

Stockholm den 28 september 1914.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MAKCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1914.