Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2004/05:284

Riksdagsskrivelse

2004/05:284

Image: RSKR_200405____284-288-1.jpg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2004/05:LU25 Assisterad befruktning och föräldraskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:285

Image: RSKR_200405____284-288-2.jpg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av Skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU32 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. (prop. 2004/05:149) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:286

Image: RSKR_200405____284-288-3.jpg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU33 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria (prop. 2004/05:141) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:287

Image: RSKR_200405____284-288-4.jpg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU34 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:288

Image: RSKR_200405____284-288-5.jpg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU35 Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.