Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:119

Riksdagsskrivelse

2005/06:119

Image: RSKR_200506__119-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallet reservation 27 under punkt 30 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.