Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:158

Riksdagsskrivelse

2005/06:158

Image: RSKR_200506__158-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU16 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 februari 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson