Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:216

Riksdagsskrivelse

2005/06:216

Image: RSKR_200506__216-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU10 Redogörelse för regelförbättringsarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson