Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:223

Riksdagsskrivelse

2005/06:223

Image: RSKR_200506__223-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 8 under punkt 14 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson