Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:238

Riksdagsskrivelse

2005/06:238

Image: RSKR_200506__238-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU19 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.