Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:252

Riksdagsskrivelse

2005/06:252

Image: RSKR_200506__252-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU10 Reformerad hyressättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson