Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:257

Riksdagsskrivelse

2005/06:257

Image: RSKR_200506__257-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU11 Nya mål i jämställdhetspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson